www.4tadu.com
 • ﮔﺎﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ - [ئۆپكە-كاناي كىسەللىرى]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/kukyal-logs/73031525.html

  ﺷﺎﺗﯘﺕ، ﺷﻮﺧﻼ، ﺧﯩﻴﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﯓ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﭖ ﺳﯜﻳﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﻏﺎﺭ-ﻏﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﺎﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

   .2ﻣﯘﺯﺍ، ﻛﺎﻛﯩﻨﻪﭺ، ﻗﯩﭽﯩﻼﺭﻧﻰﺗﻪﯓ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﭖ ﻳﺎﻛﻰﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺳﯜﻳﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

   .3ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻮﺧﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ چايقىسىمۇ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

   .4ﮔﯜﻝ ﺑﯩﻨﻪﭘﺸﻪ، ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯘﻝ، ﺯﯨﻐﯩﺮ، ﺑﯩﻴﻪ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ، ﺋﺎﻗﻠﻪﻳﻠﻰﺋﯘﺭﯗﻗﻰ، ﺷﻮﺧﻼ، ﺷﺎﺗﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﯓ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﭖ ﺷﯩﺮﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

   .5ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﻮﺕﺋﯘﺭﯗﻗﻰ، ﺗﻪﻣﺮﻯ ھﯩﻨﺪﻯ، ﭼﯩﻼﻥ، ﺑﻴﻪﺋﯘﺭﯗقى، ﮔﺎﯞﯞﺯﯨﺒﺎﻥ، ﺋﯩﺴﭙﯩﻐﯘﻝ، ﻳﯘﻣﻐﺎﻗﺴﯘﺕ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ 10 ﮔﺮﺍﻡ، ﻧﯧﻠﯘﭘﻪﺭ، ﺯﯨﻐﯩﺮ، ﺷﻮﺧﻼ، ﺷﺎﺗﯘﺕ، ﺋﺎﻗﻠﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﺪىن  20ﮔﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﭖ ﺷﯩﺮﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺯ-ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﭽﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ

  分享到:
  "خەتكۈچ":

.كۆكيال ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق تورى كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ياخشى ھەمرايىڭىز!!!