www.4tadu.com
 • ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ مەمدۇھ غەنىم ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ - [تېببىي ئۇچۇرلار]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/kukyal-logs/72962588.html

  ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ مەمدۇھ غەنىم ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ

  ﻛﯜﯞﻩﻳﺘﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ «ﺋﻪﻝ ﻣﯘﺟﺘﻪﻣﻪ» ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2010 – ﻳﯩﻠﻰ 30 – ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ «ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻠﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ:« ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺭﺍﻙ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﭖ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻻﮪﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.

  ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺳﯘﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﺸﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ. ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﺎﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺮﻩ ﯞﻩ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﺭﺍﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ. ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ.

  ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﯩﯔ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺭﺍﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺷﯩﭙﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﯘ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﺎﻧﺪﻯ.

  ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﺍ «ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.»

  ﻛﯜﯞﻩﻳﺘﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ «ﺋﻪﻝ ﻣﯘﺟﺘﻪﻣﻪ» ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ 2010 – ﻳﯩﻠﻰ 30 – ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ «ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻠﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ:« ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺭﺍﻙ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺷﻮﺭﺍﭖ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻻﮪﯩﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.

  ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺳﯘﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﺸﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﺸﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ. ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﺎﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺮﻩ ﯞﻩ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﺭﺍﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ. ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ.

  ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﯩﯔ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ. ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺭﺍﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺷﯩﭙﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯧﻤﯩﺮﻧﻰ ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﯘ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﺎﻧﺪﻯ.

  ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺪﯗﮪ ﻏﻪﻧﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﺍ «ﺭﺍﻙ ﻣﯩﻜﺮﻭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.»

  分享到:
  "خەتكۈچ":

.كۆكيال ئۇيغۇر تېبابىتى ساغلاملىق تورى كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ياخشى ھەمرايىڭىز!!!